wz

 

 

In-počasí

Stránky aktualizovány

06/05/13 21:07:34

 

www.weblight.cz

 

S-Rank - krkacov.euweb.cz

 

 

Deník aktuálního dění ve sdružení

 

 

pondělí 06.05.2013


     Dnes přišla složenka na daň s pozemku (opravená, se správným číslem účtu :). Vypočtená daň je opět na 98Kč. Složenku uhradím z vybraných členských příspěvků.

 

mik367

 

čtvrtek 26.01.2012


     Za občanské sdružení jsme podali přiznání k dani z pozemku. Přiznává se pouze lesní pozemek. Sdružení je vlastníkem samozřejmě také pozemků pod jednotlivými chatami, ale ty se dle slov FÚ v Písku již nepřiznávají. Byly přiznány již při stavbě chaty a jsou zahrnuty v dani z nemovitosti, kterou platí každý chatař zvlášť. Vypočtená daň je tedy velmi nízká, čítá pouhých 98Kč. Složenka přijde později a uhrazena bude z vybraných členských příspěvků.

 

mik367

 

úterý 17.05.2011


     Dnes proběhlo faktické zapsání občanského sdružení Osada Kráčov jako majitele pozemku na parcele 416/1 v katastru obce Borečnice a pozemků pod všemi nemovitostmi na této parcele ležících.

 

mik367

 

čtvrtek 05.05.2011


     Dnes jsme na základě žádosti Katastrálního úřadu Písek doložili úředně ověřenou kopii stanov sdružení a ověřenou kopii zápisu z ustavující schůze sdružení (z důvodu informace o jmenování rady sdružení s právem jednat za sdružení). V současné době jsme se dostali s pokladnou sdružení do záporných čísel. Během června s největší pravděpodobností svoláme další schůzi, na které mimo jiné provedeme výběr nových členských příspěvků a zároveň výběr u 3 členů, kteří dosud neuhradili ten vstupní.

V nejbližších dnech - týdnech proběhne ze strany KÚ Písek oficiální zápis do pozemkového katastru. Informaci o uskutečnění zápisu přidám ihned po zjištění na naše stránky. Průběžně můžete sami sledovat stav zápisu na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx
Jako obec uveďte Čížová, Katastrální území Borečnice a Parcela (Pozemková) pod parcelním číslem 416 / 1.

Bližší informace o stavu naší pokladny naleznete v členské sekci
 - >>ke stažení<<<

 

mik367

 

středa 27.04.2011


     Dnes jsme podali příkaz k úhradě celé částky v bance.  Poté, co budou peníze připsány na jejich účet, udělají sami obratem návrh na vklad do katastru nemovitosti.

Potvrzení o úhradě a online výpis účtu najdete v členské sekci
 - >>ke stažení<<<

 

mik367

 

středa 20.04.2011


     Dnes jsem obdržel od Lesů ČR dopis s kopií podepsané smlouvy z jejich strany a také s výzvou na úhradu celé částky do 15-ti dnů. Nyní se Petr, Michal a Jirka sejdeme a společně uděláme v bance příkaz k úhradě (účet je nastaven tak, že disponovat můžeme pouze všichni dohromady kvůli transparentnosti). Poté, co budou peníze připsány na jejich účet, udělají sami návrh na vklad do katastru nemovitosti.

Všechny dokumenty jsou k dispozici ve členské sekci - >>ke stažení<<<

 

mik367

 

středa 02.02.2011


     V tuto chvíli již můžete vkládat peníze na účet občanského sdružení. Jako variabilní symbol uveďte datum narození. Poté co budeme mít všechny peníze pohromadě, pak odešleme podepsanou smlouvu a návrh na zápis do KN zpět na Lesy, ČR a budeme čekat na potvrzení a podepsání smluv z jejich strany a také na pokyn k přeposlání celé částky. Až bude vše kompletní, stane se občanské sdružení Osada Krkáčov oficiálním a jediným vlastníkem lesního pozemku a pozemků pod jednotlivými chatami.

ČÍSLO ÚČTU: 238 454 125 / 0300

Všechny dokumenty jsou k dispozici v zaheslované sekci - >>ke stažení<<<

 

mik367

 

neděle 30.01.2011


     Lesy ČR nám právě zaslali schválenou finální podobu kupní smlouvy. Od poslední schůze se nic nezměnilo. Ceny tedy zůstávají v podobě, kterou jsme si odsouhlasili 13.11.2010. V tuto chvíli se ještě sejdeme společně s Petrem Kudweisem a stanovíme postup pro vkládání peněz na účet. Poté Vás budeme všechny informovat. Prosím v tuto chvíli peníze ještě nevkládejte! Všechny zaslané dokumenty jsou k dispozici v zaheslované sekci - >>ke stažení<<

 

mik367

 

pátek 22.10.2010


     Schůzi osady, kde si odsouhlasíme nové ceny svoláváme na sobotu 13.11.2010 od 10:00 v hospodě v Borečnici. Účast nutná, na programu bude pouze souhlas s cenou.

 

mik367

 

čtvrtek 21.10.2010


     Dnes jsem obdržel dopis od pana Ing. Blaščáka (Lesní správce, Lesy ČR, s.p.). Jeho obsah nás příliš nepotěší. Ministerstvo zemědělství přijalo náš souhlas s kupní cenou, ale nechali si "pro jistotu" vypracovat další znalecký posudek, který odhadní cenu pozemku zvýšil o téměř 44%. Petr zjistí potřebné informace ohledně přesných cen za metr lesního pozemku a za metr pozemku pod chatami a já udělám přesný rozpočet na každého chataře. Poté se sejdeme, abychom si ceny opět odsouhlasili. Snad již naposledy.

Celý text dopisu se stanovenou kupní cenou najdete v naší "tajné" sekci po zadání hesla. >>ke stažení<<

 

mik367

 

středa 11.08.2010


     Účet pro skládání peněz za lesní a zastavěné pozemky je založen! Založili jsme jej u Poštovní spořitelny. Konkrétně se jedná o tzv. účet ERA. pro naše sdružení je zajímavý tím, že pokud není na účtu žádný obrat (příjmové/výdajové transakce), pak nejsou ani žádné poplatky. Poplatky za transakce jsou sice vyšší, ale bude jich jen pár (vaše vklady).

ČÍSLO ÚČTU: 238 454 125 / 0300

PENÍZE PROSÍM ZATÍM NEVKLÁDEJTE! DÁME VÁM VĚDĚT JAKMILE BUDE VŠE SCHVÁLENO A PODEPSÁNO.

 

mik367

 

úterý 18.05.2010


     Již máme k dispozici prvotní návrh smlouvy s kompletním rozpočtem. Znamená to pro nás, že náš odkup je schválený na krajské úrovni. Nyní se musíme sejít a odsouhlasit si návrh smlouvy. Další schůze sdružení se bude konat 19.06.2010 od 10:00 v hospodě v Borečnici. Účast je tentokrát nutná! Bude ideální, když si všichni pročtou návrh smlouvy a rozpočtené částky již nyní, ještě před schůzí. Proto jsem vytvořil speciální zaheslovanou část tohoto webu, která obsahuje všechny potřebné podklady. Vstup do "tajné sekce" najdete v sekci "Ke stažení". Ve spodní části webu stačí do prázdného formulářového okénka vložit heslo, které jste se dověděli od Petra Kudweise. Pokud heslo k dispozici nemáte, pošlete e-mail s žádostí na adresu:    majkl367[@]yahoo.com (hranaté závorky odstraňte před odesláním) a do těla zprávy napište své jméno, příjmení, datum narození a číslo vaší chaty.

 

mik367

 

pondělí 18.01.2010


     Dnes jsem obdržel formální přijetí naší žádosti o odkup pozemku od Lesů. Žádost byla zaevidována do centrální evidence smluvních převodů. Nyní Lesy ČR zajišťují listiny potřebné k udělení Rozhodnutí o nepotřebnosti pro Lesy ČR, s.p.. Poté vypracují znalecké posudky a poté bude stanovena kupní cena (včetně přičtených nákladů). Pak nám bude zaslána kupní cena spolu s kupní smlouvou. Posledním krokem bude posvětění ze strany Ministerstva zemědělství. Dopis naleznete v sekci "Ke stažení".

 

mik367

 

středa 16.12.2009


     Dnes Petr Kudweis odeslal dopis s žádostí o smluvní převod vlastnictví pozemku parc. č. 416/1 v k.ú. Borečnice. Dopis naleznete v sekci "Ke stažení".

 

mik367

 

sobota 28.11.2009


     Tak ustavující schůzi máme úspěšně za sebou. Proběhla dnes v 10:00 hod. v hospodě v Borečnici u Tomáše Hlavničky. Dostavilo se na ní celkem 15 lidí, vyplnili přihlášky a jsou nyní právoplatnými členy sdružení. Více informací a zápis z této schůze naleznete v sekci "schůze".

 

mik367

 

sobota 14.11.2009


     Na web jsem dnes přidal ke stažení novou verzi "Souhlasu s určením člena" (dokument, který za souhlasu více spolumajitelů jedné chaty určí jednoho, který bude členem sdružení a bude jednat i jejich jménem) a také nyní nově "Přihlášku ke členství ve sdružení". Oba dokumenty jsou ve formátu PDF a naleznete je buď přímo zde nebo v sekci "ke stažení". Přihlášky budeme registrovat dne 28.11.2009 na ustavující schůzi sdružení.

 

Souhlas s určením člena   Přihláška člena

 

mik367

 

pátek 28.08.2009


     Dnes jsem obdržel oficiální vyjádření od Ministerstva vnitra České republiky. Od 21.8.2009 jsme občanské sdružení pod registrovaným názvem "Osada Krkáčov, o.s.". Přidělené IČ od MVČR je 22838074 (pod č.j. KS/1-1/76590/09-R). Níže naleznete ke stažení zaslaný dopis potvrzující vznik našeho sdružení a zároveň i potvrzené stanovy.

 

Potvrzení registrace o.s.   Potvrzené stanovy

 

mik367

 

čtvrtek 30.7.2009


     Všechny podpisy jsem od Petra Kudweise již obdržel a tak nám nic nebránilo vše zkompletovat. Dnes jsem odeslal oficiální návrh na registraci občanského sdružení Osada Krkáčov. Teď tedy nastává doba čekání zda návrh schválí nebo najdou nějaké nesrovnalosti a vrátí nám jej k přepracování. Ministerstvo Vnitra České republiky má stanoven termín 10 dní na podání informací o výsledku ode dne přijetí návrhu k projednání.

 

mik367

 

pondělí 8.6.2009


     Všem členům, kteří ještě nepodepsali návrh bude zaslán e-mail a sms s instrukcemi. Vy, kteří čtete tento článek a zatím se vám návrh k podpisu nedostal, se zastavte u Pepíka Kudweisů na chatě. Popřípadě Vás Petr Kudweis objede osobně.

 

mik367

 

čtvrtek 4.6.2009


     V současné době se ke všem členům prostřednictvím Pepíka a Petra Kudweisů dostává k podpisu návrh na založení občanského sdružení Osada Krkáčov a také aktuální podoba stanov sdružení. Ve chvíli, kdy budou všechny podepsané listiny pohromadě, pak si s Petrem ještě jednou sedneme nad definitivní podobou stanov a připravíme vše k odeslání na Ministerstvo vnitra České republiky.

 

mik367

 

Copyright © 2009-2010 | Osada Krkáčov | Občanské sdružení | Výměna odkazů | Zdarma vytvořil a spravuje: MiVaDesign.cz

farmanalezeny.cz | kvetinynalezena.cz | sportcentrumpisek.com | Byt na Floridě | Partnerské vztahy